زمینه ویندوز محرم – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی شده با موضوعیت ماه محرم و فصل پاییز و با استفاده از نقوش اسلیمی و گنبد مسجد شیخ لطف‌الله

زمینه ویندوز باران – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار با طرح‌های کمینه‌گرای قطرات باران همراه با نقش ده شاخ بزی روی چتر در رنگ‌های متفاوت

زمینه ویندوز تصویرسازی – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی شده با فضاسازی تصویرسازانۀ پاییر در کنار بازآفرینی هنرهای تذهیب و گل و مرغ

زمینه ویندوز تغییر فصل – تقویم دی 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر با موضوع تغییر فصل و فضاسازی طبیعت زمستانی با استفاده از نقوش اسلیمی و طرح پارچه

زمینه ویندوز عناصر بومی – تقویم بهمن 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر طراحی‌شده با تصاویر زمستانی و عناصر بومی ایرانی و اسلامی

زمینه فضای زمستانی – تقویم بهمن 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر طراحی‌شده با استفاده از هنر تصویرسازی فضای زمستان و با یاد‌آوری ایام‌الله دهۀ فجر

93 زمینه ویندوز عید نوروز – تقویم فروردین

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 15: تقویم مدرن فروردین‌ماه
مجموعه تقویم‌های فروردین ماه با استفاده از عناصر نوروز، در ترکیب با نقوش اسلیمی و فرمهای متنوع در اجرائی مدرن

زمینه ویندوز زمستانی – تقویم اسفند 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعۀ تصاویر با استفاده ازصورت فلکی ماه اسفند، همراه با نقوش اسلیمی، تصاویر زمستانی و آیات قرآن

زمینه ویندوز کلاسیک – تقویم اردیبهشت 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 17: تقویم کلاسیک اردیبهشت ماه
مجموعه آثار بازآفرینی هنرهای سنتی، چون تذهیب و نگارگری در ترکیب با رنگ‌های بهاری و روشن