زمینه ویندوز محرم – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی شده با موضوعیت ماه محرم و فصل پاییز و با استفاده از نقوش اسلیمی و گنبد مسجد شیخ لطف‌الله

زمینه ویندوز باران – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار با طرح‌های کمینه‌گرای قطرات باران همراه با نقش ده شاخ بزی روی چتر در رنگ‌های متفاوت

زمینه ویندوز تصویرسازی – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی شده با فضاسازی تصویرسازانۀ پاییر در کنار بازآفرینی هنرهای تذهیب و گل و مرغ

تقویم آذر 93 – گل و مرغ

2,000 تومان 1,500 تومان

استفاده از باز آفرینی نقوش اسلیمی و خطایی در قالب و فرم کاغذ دیواری با رنگ‌های پاییزی و پشت قاب آیینه متعلق به شیراز، اوایل قرن 13 ه.ق

تقویم آذر 93 – کمینه‌گرای باران

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی کمینه‌گرای باران همراه با نقش ده شاخ بزی روی چتر

تقویم آذر 93 – تصویر سازی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از تصویر سازی و نقوش استرلیزه‌شدۀ اسلیمی

تقویم آذر 93 – نقوش اسلیمی

2,000 تومان 1,500 تومان

ترکیب نقوش تزیینی با فرم قاب در کنار بازآفرینی نقوش تذهیب

تقویم آذر 93 – باران به روی چتر

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی کمینه‌گرای باران همراه با نقش ده شاخ بزی روی چتر