زمینه ویندوز کلاسیک – تقویم اردیبهشت 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 17: تقویم کلاسیک اردیبهشت ماه
مجموعه آثار بازآفرینی هنرهای سنتی، چون تذهیب و نگارگری در ترکیب با رنگ‌های بهاری و روشن

زمینه ویندوز مدرن – تقویم اردیبهشت 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 18: تقویم مدرن اردیبهشت ماه
مجموعه آثار بازآفرینی ‌شده مدرن در ترکیب رنگی بهاری

تقویم اردیبهشت 93 – نگارگری رضا عباسی

2,000 تومان 1,500 تومان

ترکیب درخت‌نگاری آثار نگارگری رضا عباسی و قاب تذهیب در زمینۀ طرح پارچه

تقویم اردیبهشت 93 – قلمدان‌ سنتی

2,000 تومان 1,500 تومان

طرح زمینة پارچه در ترکیب با نقوش روی قلمدان‌های سنتی

تقویم اردیبهشت 93 – طرح پارچه

2,000 تومان 1,500 تومان

طرح زمینۀ پارچه در ترکیب با نقوش سفالینه‌های شوش

تقویم اردیبهشت 93 – کاشی کاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طرح زمینۀ فرم‌های بازآفرینی‌شدۀ کاشی‌کاری در ترکیب با نقوش گیاهی بازآفرینی‌شده

تقویم اردیبهشت 93 – اثر سفال‌گر معاصر محسن توحیدی

2,000 تومان 1,500 تومان

اثر بازآفرینی‌شدۀ اثر سفال‌گر معاصر محسن توحیدی، استفاده شده برای تزئینات بنا

تقویم اردیبهشت 93 – نقش برگ

2,000 تومان 1,500 تومان

اثر برگرفته از نقش برگ یادآور بهار در ترکیب با نقوش اسلیمی مدرن در زمینۀ رنگی سبز

تقویم اردیبهشت 93 – نقوش گیاهی

2,000 تومان 1,500 تومان

ترکیب نقوش گیاهی مدرن با نقوش روی فلاسک متعلق به اوایل سده 17 هجری شمسی هندوستان