زمینه ویندوز عناصر بومی – تقویم بهمن 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر طراحی‌شده با تصاویر زمستانی و عناصر بومی ایرانی و اسلامی

زمینه فضای زمستانی – تقویم بهمن 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر طراحی‌شده با استفاده از هنر تصویرسازی فضای زمستان و با یاد‌آوری ایام‌الله دهۀ فجر

تقویم بهمن 93 – آتش در برف

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر آتش در برف برای انتقال حس گرما همراه با رویۀ بیرونی جلد قرآن متعلق به ایران یا افغانستان، قرن 13 ه.ق

تقویم بهمن 93 – برف

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر برف در طبیعت به همراه شمسه اثر هنرمند نامعلوم، متعلق به یک نسخۀ نامعلوم برای یادآوری خورشیدگرمابخش

تقویم بهمن 93 – لباس گرم

2,000 تومان 1,500 تومان

عکس از لباسهای گرم زمستانی با پس زمینۀ ترمه راه راه متعلق به خراسان یا یزد، قرن 13 ه.ق

تقویم بهمن 93 – دماوند

2,000 تومان 1,500 تومان

صویر قلۀ دماوند در کنار شعر استاد مصطفی بادکوبه‌ای و تصویر گنبد مسجد شیخ لطف‌الله برای بیان مفهوم بیداری و قیام ملت ایران