زمینه ویندوز تذهیب – تقویم تیر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته 23: تقویم مدرن تیرماه
طراحی با استفاده از نقوش تذهیب، گل و مرغ و نقوش اسلیمی

تقویم تیر 93 – گل و مرغ

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نقوش گل و مرغ قرآن متعلق به شیراز، قرن 13 ه.ق

تقویم تیر 93 – قرآنی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نام علی(ع) و دست‌نوشتۀ قرآن، آیات 4 سوره اعلی تا یک سورۀ غاشیه، نسخه پوستی، متعلق به اواخر قرن سوم

تقویم تیر 93 – حروف نگاری

2,000 تومان 1,500 تومان

بازآفرینی نقوش اسلیمی در کنار حروف‌نگاری عبارت “تیر” به خط بازآفرینی شده‌ی کوفی بنایی

تقویم تیر 93 – تذهیب

2,000 تومان 1,500 تومان

بازآفرینی نقوش تذهیب سرسوره‌های قرآن‌های قدیمی، و حروف‌نگاری عبارت «تیر» به سبک مدرن

تقویم تیر 93 – قاصدک

2,000 تومان 1,500 تومان

ترکیب طرح جلد قرآن متعلق به شیراز، قرن 13 ه.ق در زمینه رنگی روشن همراه با گل قاصدک