زمینه ویندوز کلاسیک – تقویم خرداد 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 19: تقویم کلاسیک خردادماه
مجموعۀ آثار طراحی‌شده با استفاده از معماری داخل طاق مسجد سیّد اصفهان، پارچۀ ابریشم زرین متعلق به قرن هشت و نه ه.ق، نقوش پارچه و طراحی‌های بدوی در فرم دوار، بازآفرینی درهای سنتی با نقش ده شاخ بزی و نقوش اسلیمی در اجرایی مدرن

زمینه ویندوز ظروف سفالی – تقویم خرداد 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 20: تقویم مدرن خرداد‌ماه
مجموعۀ آثار طراحی‌شده با استفاده از رویۀ بیرونی جلد قرآن متعلق به کشمیر، قرن دوازده و سیزده ه.ق، ترمۀ کرمان با بته‌های تاج‌خروس، ظرف سفالی متعلق به دورۀ اسلامی ترکیه و نقوش اسلیمی

زمینه ویندوز منبت کاری – تقویم خرداد 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 21: تقویم مناسبتی خردادماه
مجموعه آثار طراحی‌شده بانقش ستاره‌ای، نقوش تذهیب و هنرهای قالی‌بافی و منبت کاری، در کنار هنرهای حروف‌نگاری و خط تعلیق

تقویم خرداد 93 – ظرف سفالی

2,000 تومان 1,500 تومان

ظرف سفالی تزئینی به رنگ آبی و زیر لعابی متعلق به دورۀ اسلامی در ایزنیک ترکیه، اواسط قرن 10 ه.ق

تقویم خرداد 93 – در سنتی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نقش ده شاخ بزی در اجرای مدرن یادآور درهای سنتی در ترکیب رنگی سرد

تقویم خرداد 93 – دو عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” و ” اقرا بسم ربک الذی خلق”

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نقش استفاده شده در تذهیب و کتاب آرایی، در کنار دو عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” و ” اقرا بسم ربک الذی خلق” به خط تعلیق

تقویم خرداد 93 – رکیب سه نام حسین(ع)، عباس (ع) و زین العابدین (ع)

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از حاشیه فرشهای دست بافته در ترکیب با کار منبت روی چوب، در کنار ترکیب سه نام حسین(ع)، عباس (ع) و زین العابدین (ع) به خط نستعلیق