زمینه ویندوز معماری و نقاشی – تقویم شهریور 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی ‌شده با استفاده از هنر حروف‌نگاری، عکاسی، معماری و نقاشی

تقویم شهریور 93 – بافت چوب

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از ترکیب عکس از طبیعت و بافت چوب و نقوش به کار رفته در معماری

تقویم شهریور 93 – سوره کوثر

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از آیۀ «إنا أعطیناک الکوثر» درترکیب با زمینۀ نقوش استرلیزه شده همراه با خوشنویسی سیاه‌مشق نستعلیق، رقم میرزا اسدالله شیرازی، قرن 13 ه.ق با تزیین گل و بوته

تقویم شهریور 93 – نام معصومه

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با حروف‌نگاری نام «معصومه» و زمینۀ بازآفرینی‌شدۀ نقوش کاشی و نقشی از کتاب «اسلیمی و نشان‌ها»، نوشته پرویز اسکندر پورخرمی

تقویم شهریور 93 – پنجره

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی به وسیلۀ تصویر پنجره همراه با نقوش استفاده شده در تزئینات بنا

تقویم شهریور 93 – نقوش تزئینی کاشی‌کاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از آستر جلد متعلق به ایران، اوایل قرن 13 ه.ق در کنار نقوش تزئینی کاشی‌کاری در بازآفرینی به شکل پارچه

تقویم شهریور 93 – حروف‌نگاری «بسم الله» در زمینه جلد کتاب

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از حروف‌نگاری «بسم الله» در زمینۀ جلد یک کتاب دعا متعلق‌ به ایران، نیمۀ اول قرن 12 ه.ق

تقویم شهریور 93 – حروف‌ نگاری بسم الله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم شهریورماه با حروف‌نگاری «بسم الله» در زمینۀ جلد یک کتاب دعا، ایران، نیمه اول قرن 12 ه.ق در کنار بافت کاغذ ابروباد

تقویم شهریور 93 – روسری های ترکمن

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم شهریور با استفاده از عکس روسری‌های ترکمن اثر سید مهدی ابوالقاسمی با زمینه او بافت نقاشی