زمینه ویندوز کتاب آرایی – تقویم مرداد 93

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 29: تقویم مرداد ماه
مجموعه آثار طراحی‌شده با استفاده از هنر حروف‌نگاری، نقوش اسلیمی، هنر کتاب‌آرایی و گل و مرغ

تقویم مرداد 93 – حروف‌نگاری نام‌های اول و آخر

2,000 تومان 1,500 تومان

حروف‌نگاری نام‌های «اول» و «آخر» با استفاده از طرح کاغذ برای مفهوم ابتدا و انتها در کنار نقش اسلیمی برگرفته از کتاب اسلیمی و نشان‌ها، پرویز اسکندری خرمی(1383)؛

تقویم مرداد 93 – حرف‌ نگاری نام الولی

2,000 تومان 1,500 تومان

حرف‌نگاری نام «الولی» به معنای دوست و سرپرست خط نستعلیق با پیچش و درهم تنیدگی صورت‌های حروف به عنوان نمادی از صمیمیت و دوستی با استفاده از نقش جلد کتاب، از نسخه‌ی بوستان متعلق به استانبول، قرن 10 ه.ق

تقویم مرداد 93 – حروف نگاری البصیر

2,000 تومان 1,500 تومان

حروف‌نگاری نام «البصیر» به معنای بینا با استفاده از رنگ‌های متضاد و سه نقطه البصیر در مرکز صفحه برای انتقال مفهوم بینایی

تقویم مرداد 93 – قاب آیینه

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از طرح رو و پشت قاب آیینه به همراه درپوش آن متعلق به شیراز اوایل قرن 13ه.ق و طرح روی آستر جلد کتاب متعلق به ایران اوایل قرن13 ه.ق