زمینه ویندوز کاشی کاری – تقویم مهر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه‌ای از آثار طراحی‌شده با استفاده از نقوش اسلیمی همراه با هنرهای کاشی‌کاری و تصویر‌سازی، در کنار تصاویر طبیعت

زمینه ویندوز بافته های ایرانی – تقویم مهر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه‌ای از آثار طراحی‌شده با استفاده از بافته‌های ایرانی همراه با هنرهای کاشی‌کاری و معماری، در کنار تصاویر طبیعت و عناصر یادآور آغاز فصل علم‌آموزی

تقویم مهر 93 – رنگ های پاییزی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از ترکیبات رنگی پاییز و طرح گنبد مسجد شیخ لطف‌الله در کنار طرح‌های اسلیمی از کتاب طرح‌ها و نشان‌ها، نوشتۀ پرویز اسکندر پورخرمی

تقویم مهر 93 – باران انتزاعی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی بر‌‌اساس طرح انتزاعی از باران در کنار طرح‌های اسلیمی از کتاب طرح‌ها و نشان‌ها نوشتۀ پرویزاسکندر پورخرمی

تقویم مهر 93 – آجرکاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از طرح آجرکاری مسجدجامع اصفهان در کنار پنجره‌های مشبک خانه‌های سنتی کاشان و تصویری از برگ پاییزی

تقویم مهر 93 – برگ پاییزی و باران

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر برگ پاییزی با قطرات شبنم ادغام‌شده با طرح جلد یک کتاب دعا متعلق‌ به ایران، نیمۀ اول قرن 12 ه.ق

تقویم مهر 93 – تخته سیاه

2,000 تومان 1,500 تومان

استفاده از تخته‌سیاه مدرسه با یادآوری خاطرات اوایل مهرماه در کنار کاشی‌کاری‌های مسجد گوهرشاد برای تداعی قداست تعلّم