زمینه ویندوز – تقویم آبان 94

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته‌ی تقویم پس زمینه تقویم آبان ماه 94

زمینه ویندوز محرم – تقویم آبان 94

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته‌ی تقویم پس زمینه با موضوع‌های تصویرسازی ، طبیعت گرا ومحرم

تقویم آبان 94 – پاییز روستای طالقان

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرسازی از پاییز در روستای طالقان در کنار نقشی از لچک در نقوش اسلیمی در طراحی نقشۀ قالی‌های سنتی ایرانی

تقویم آبان 94 – درخت پاییزی

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرسازی درخت پاییزی با آبرنگ در بیان فضای پاییزی درکنار طراحی با نقشۀ نقوش هندسی آنالیز شده کاشی‎‌کاری‌های سنتی

تقویم آبان 94 – شیشه باران خورده

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه با رویکرد فصلی و نمایش نقش شیشه باران خورده در فضای شهری و القای پاییز

تقویم آبان 94 – گنبد آجرکاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه با موضوع ایران‌شناسی و استفاد از نقش زیر گنبد آجرکاری رنگی و ترکیب با تقویم آبان ماه

تقویم آبان 94 – مسجد کیود

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویری از مسجد کبود تبریز با تأکید روی طاق‌های زیبای این مسجد و رنگ

تقویم آبان 94 – فصل خزان

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه با رویکرد فصلی و نمایش تصویرسازانه طبیعت خزان زده پاییزبه همراه نقوش اسلیمی

تقویم آبان 94 – برگ پاییز

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرسازی از برگهای زرد وخشک شده و درختان خالی از برگ پاییز در کنار نقوش منبت کاری در پنجره‌های چوبی کاشان