زمینه ویندوز تصویرسازی – تقویم دی 94

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته تصویری تقویم های دی ماه با رویکرد فصلی زمستان نورنگی

زمینه ویندوز میلاد پیامبر – تقویم دی 94

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته تقویم مناسبتی برای میلاد پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و ربیع الاول

تقویم دی‌ 94 – پرنده

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم دی ماه با استفاده از تصویر پرنده روی شاخه خشکیده درخت همراه با نقوش استرلیزه شدۀ اسلیمی

تقویم دی 94 – قطره باران

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم دی ماه 94 طراحی با استفاده از عنصر قطره باران آبرنگی در فضایی سفید برای بیان مفهوم بارش در فصل زمستان همراه با نقوش هندسی

تقویم دی 94 – جنگل برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از تصویر جنگل برفی همراه با دانه‌های برف برگرفته از نقوش گیاهی

تقویم دی‌ 94 – جوانه برگ

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم دی‌ماه، رویکرد فصلی، کمینه گرا شاخه درخت به همراه جوانه برگ نمادی از ماه ربیع و بهار مسلمانان، رنگ آبی القای فضای زمستان، نمایش بهار در زمستان، نقش اسلیمی

تقویم دی 94 – گل محمدی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه به مناسبت میلاد با شکوه پیامبرمهربانی‌ها و استفادۀ نمادین از گل محمدی و شعرسعدی ” بلغ العلی بکماله / کشف الدجی بجماله / حسنت جمیع خصاله / صلّو علیه وآله”در مقام پیامبر به خط رضا امیرخانی

تقویم دی 94 – درخت برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه تقویم زمستانی با تصویرسازی درخت برفی و شعری از سهراب سپهری همراه با طرح قاب‌بندی شیشه‌های سردرخانه‌های سنتی ایرانی

تقویم دی 94 – جنگل برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه تقویم زمستانی با تصویری ازجنگل برفی و گنجشکان درجستجوی دانه همراه با گلهای اسلیمی