تقویم تیر 95 – قرائت قرآن

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم تیر ماه با استفاده از نقوش اسلیمی و تصویر زنان در حال قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان در مسجدی از مساجد هندوستان

تقویم تیر 95 – نمازگزاران

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم تیر ماه با استفاده از تصویر نمازگزاران در صفوف نماز ماه مبارک رمضان در استانبول همراه با نقوش اسلیمی

تقویم تیر 95 – نمازگزار

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم با استفاده از تصویر جوانان فیلیپینی در حال برگزاری نماز ظهر ماه مبارک رمضان نماز در اطراف مسجد الستی در مانلی، پایتخت فیلیپین همراه با نقوش اسلیمی