تقویم خرداد 95 – دشت شقایق

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم خردادماه با تصویری از دشت شقایق در این فصل درکنار نقوش گل‌های اسلیمی

تقویم خرداد 95 – نیمه شعبان

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم خردادماه به مناسبت نیمه شعبان با تصویری از گنبد مسجد جمکران درکنار نقوش جلدلاکی دوران قاجار و ابرهای نگارگری درتصویری از ماه کامل نیمه شعبان

تقویم خرداد 95 – میوه ها

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم خرداد ماه با استفاده از تصویرسازی میوه های این ماه همراه با نقوش هندسی