تقویم مهر 95 – پاییز

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم مهرماه با استفاده از تصویرسازی فضاسازی فصل پاییز در ترکیب با نقش بته‌جقّه

تقویم مهر 95 -قایق کاغذی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم‌های مهر ماه با استفاده از تصویر قایق‌های کاغذی در ترکیب با نقوش اسلیمی

تقویم مهر 95 – بازگشایی مدارس

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم مهر ماه با استفاده از تصویر کیف کوله‌پشتی یادآور بازگشایی مدارس همراه با نقوش سفالینه‌های شوش

تقویم مهر 95 – چتر زیر باران

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم مهر ماه با استفاده از تصویر چتر زیر باران در ترکیب با نقوش اسلیمی یادآور پاییز

تقویم مهر 95 – شیشه باران زده

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم مهرماه با استفاده از تصویر شیشه باران زده همراه با نقوش اسلیمی و مصراعی از شعری از لایق شیرعلی، شاعر و ایران شناسی تاجیک

تقویم مهر 95 – برگ چنار

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم مهرماه با استفاده از تصویر برگ چنار و مصراعی از شعر پاییز مهدی اخوان ثالث در ترکیب با نقوش اسلیمی