تقویم اردیبهشت 96 – طرح بهار

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم اردیبهشت ماه با استفاده از عکسی از روستایی ایرانی در فصل بهار همراه با نقوش خلاصه سازی شده کاشی

تقویم اردیبهشت 96 – طرح گل و مهدی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم اردیبهشت ماه با استفاده از طرح گل و حروف نگاری نام مبارک حضرت مهدی عجل‌الله به خط کوفی بنایی

تقویم اردیبهشت 96 – طرح چتر

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم اردیبهشت ماه 96 با استفاده از تصویرسازی باران بهاری همراه با استفاده از نقش خلاصه سازی شده گل‌های کاشی در چتر

تقویم اردیبهشت 96 – روز معلم

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم اردیبهشت ماه با استفاده از تصویرسازی فضایی آرام با گل‌های بهاری همراه با استفاده از خط ساده سازی شده کوفی به مناسبت روز معلم