تقویم مرداد 96 – طرح خوشنویسی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس زمینه با خوشنویسی لقب امام رضا علیه السلام در ترکیب با نقش آهو در مرکزی شمسۀ مدرن

تقویم مرداد 96 – طرح مسجد

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس زمینه با محوریت ادیان و مذاهب و استفاده از بنای مسجد در مفهوم عام برای نمایش مکان مذهبی در مذهب اسلام، و استفاده از تصویر مسجد دانشگاه شریف تهران به همراه نقوش هندسی گره بندی