پاورپوینت خوشنویسی – ترکیب بندی حروف ثلث و دیوانی

5,000 تومان 4,500 تومان

ترکیب بندی حروف برگرفته از مفردات خطوط ثلث و دیوانی (دوره معاصر)

پاورپوینت خوشنویسی آیات قرآن – خط دیوانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح خوشنویسی «بسم الله الرحمن الرحیم» و« آیات قرآن کریم» به خط دیوانی همراه با حاشیه گچبری هندسی بر روی پس زمینه کاغذ گرافت تلفیق شده با نسخ خطی

پاورپوینت محرم – خط دیوانی

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش برگرفته از گچ‌بری (دوره تیموری) همراه با کتیبه «صل الله علی الباکین علی الحسین» به خط دیوانی (اثر مسعود جزنی)

پاورپوینت رمضان – ضربت خوردن حضرت علی (ع)

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با موضوعیت «ضربت خوردن حضرت علی (ع)» و تصویر شمشیر و نوشته «فزت و رب الکعبه» به خط دیوانی بر روی پس زمینه کاغذ کرافت و خطوط حاشیه به شکل محراب

زمینه ویندوز اسماءالله – خط دیوانی

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 27: اسماء الله 4
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «الحکیم»، «البدیع»، «البر»، «العدل» و «الحکم» در ترکیب با خطوط نستعلیق و دیوانی و نقوش اسلیمی به شکل کمینه‌گرا

پس زمینه – مسجد جامع نیریز

2,000 تومان 1,500 تومان

عکس از ایوان ورودی مسجد جامع نیریز، اثر مسعود جزنی تلفیق شده با خط دیوانی متعلق به دورۀ معاصر

پس زمینه – ظرف قلم کاری

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر ظرف قلم‌کاری شده به خط ثلث متعلق به دورۀ صفوی، همراه با خوشنویسی به خط دیوانی متعلق به دورۀ معاصر در تلفیق با طرح پارچه متعلق به دورۀ صفوی و بافت کاغذ کرافت

حروف نگاری – العدل

2,000 تومان 1,500 تومان

نام اثر: العدل
حروف‌نگاری نام «العدل» به خط دیوانی درفرمی برابر نشانگر عدالت با استفاده ازنقوش اسلیمی ازکتاب اسلیمی ونشان ها، پرویزاسکندری خرمی (1383)