پاورپوینت روز دانشجو – کتاب و دفتر

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از تصاویر کتاب و دفتر همراه با نقوش اسلیمی استرلیزه شده

پاورپوینت – کاشی کاری اسلامی و نقوش سنتی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی کمینه‌گرا با الهام از کاشی‌کاری اسلامی در رنگ و فم و تلفیق با نقوش سنتی

پاورپوینت – گره های معماری اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی کمینه‌گرا با استفاده از گره‌های معماری اسلامی

پاورپوینت کمینه گرا – پنجره مشبک

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از نقش استرلیزه شدۀ پنجره مشبک چوبی در ترکیب با خطوط رنگی

پاورپوینت – نقش کاشی مدرن

5,000 تومان 4,500 تومان

استفاده از نقش کاشی و بازی با نور و سایه درایجادحجم

پاورپوینت کمینه گرا – نقوش انتزاعی مدرن

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از قسمتی از نقش شمسه طراحی شده و نقوش انتزاعی در طراحی مدرن

پاورپوینت کمینه گرا – نقوش اسلیمی و شمسه

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی کمینه‌گرا با استفاده از قسمتهایی از طراحی نقش شمسه در بازآفرینی مدرن

پاورپوینت کمینه گرا – نقوش اسلیمی و ختایی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح شمسه با استفاده از اسلیمی وختایی به همراه طرح هندسی

پاورپوینت کاشی کاری اسلامی – زمینه مدرن

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با زمینۀ مدرن و با استفاده از نقوش کاشی‌های اسلامی بر روی پس زمینه بافت‌دار