پاورپوینت علوم طب و پزشکی – مهندسی پزشکی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با موضوع ارتوپدی و مهندسی پزشکی درکنار گل های اسلیمی

پاورپوینت علوم طب و پزشکی – ارتوپد

5,000 تومان 4,500 تومان

پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم طب و پزشکی، طراحی برای شاخه بیماریهای استخوانی، پوکی استخوان، شکستگی های استخوانی، آرتروز مفاصل، ساییدگی مهره های گردن، کف پای صاف، تراکم استخوان، بافت میان مفاصل استخوان

پاورپوینت علوم طب و پزشکی – ارتوپد و فیزیوتراپی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم طب و پزشکی، طراحی برای شاخه ارتوپد و فیزیوتراپی، دستگاه‌ها و تجهیزات ارتوپدی و فیزیوتراپی، توپ فیزیوتراپی، نواحی مفصلی و استخوانی مصدوم؛