پاورپوینت علوم طب و پزشکی – سرطان شناسی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم طب و پزشکی، طراحی برای شاخه سرطان شناسی، سیکل تشکیل توده و سلول های معیوب، نشان روبان بنفش سرطان عمومی، پرتو درمانی و اشعه ایکس، شیمی درمانی، توده‌های سرطانی، نمونه‌برداری و بافت‌برداری