پاورپوینت میکروبیولوژی – تصاویر میکروسکوپی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با موضوع میکروبیولوژی با تصویر میکروسکوپی باکتری‌ها و بافته‌های گیاهی در کنار حاشیه های اسلیمی