پاورپوینت علوم طب و پزشکی – پزشکی کودکان

5,000 تومان 4,500 تومان

پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم طب و پزشکی، طراحی برای شاخه پزشکی کودکان، دوران جنینی، نگهداری از نوزاد نارس، واکسیناسیون، کنترل رشد و وزن نوزاد، نمونه برداری و غربالگری نوزاد