پاورپوینت روز دانشجو – کتاب و دفتر

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از تصاویر کتاب و دفتر همراه با نقوش اسلیمی استرلیزه شده

پاورپوینت علوم اسلامی – تصویر مسجد و نقوش هندسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با موضوع علوم اسلامی و انسانی با محوریت ادیان و مذاهب و استفاده از بنای مسجد در مفهوم عام برای نمایش مکان مذهبی در مذهب اسلام، و استفاده از تصویر مسجد دانشگاه شریف تهران به همراه نقوش هندسی گره بندی

پاورپوینت کتابداری – ترکیب نقش کتاب و نقش اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی تصویرسازانه با موضوع علوم انسانی با محوریت کتابداری و کتابخوانی با استفاده از نقش کتاب و نقوش خطی تصویرگرانه برای نمایش فضای قفسه‌های کتاب در ترکیب با نقش اسلیمی

پاورپوینت – معماری مدرن ایرانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با موضوع معماری و پرداختن به معماری مدرن ایرانی ازجمله برج میلاد و آزادی و تئاترشهر و پل طبیعت

پاورپوینت معماری – معماری سنتی ایرانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با موضوع معماری و پرداختن به معماری سنتی ایرانی، استفاده از رنگ و طرح کاه گل برای پس‌زمینه و طرح‌های متفاوتی از معماری ایرانی ازجمله طاق‌بندی، مقرنس، یزدی کاری، بادگیر، پنج‌دری و قسمتی از عصارخانه‌های سنتی

پاورپوینت کمینه گرا – خط کوفی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با رویکرد کمینه‌گرا و با موضوع علوم اسلامی با استفاده از خط کوفی قرن3 هجری شرق میانه در ترکیب با خط کوفی بنایی

پاورپوینت ادبیات – سیاه مشق

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با موضوع ادبیات و شعر با استفاده از سیاه مشق نستعلیق در ترکیب با ترنج برای تاکید بر شعر و ادبیات ایران

پاورپوینت مهندسی عمران – ابزار و سازه های عمرانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت با موضوع مهندسی عمران باانتخاب رنگ زرد در تداعی رنگ ماشین‌های مناسب کارهای عمرانی، همراه با تصویر سازه‌های پل صدر، تصویری از فانوس دریایی در بیان طراحی جان اسمیتون از فانوس دریایی ادیسون -اولین کسی که خود را مهندس عمران خواند- و دیگر سازه‌های تاریخی عمرانی می‌توان به سامانه مدیریت آب قنات در ایران باستان (با قدمت بیش از ۳۰۰۰ سال) و طراحی به صورت آنالیز شده همراه با طرح گل خطایی

پاورپوینت ادبیات – اشعار فردوسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با رویکرد کمینه‌گرای موضوعی با مضمون ادبیات داستانی ایران و استفاده از طرح شماتیک نگاره‌های ایرانی در طراحی برای القای فضای تصویری ادبیات و داستان ایرانی در ترکیب با اشعار فردوسی در نگاره‌ها