پاورپوینت شیمی و علوم آزمایشگاهی – مواد شیمیایی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاور پوینت با موضوع شیمی وعلوم آزمایشگاهی با استفاده از عکاسی از ترکیب ودرهم تنیدگی مواد شیمیایی قبل از حل شدن وادغام در یکدیگردر کنار اشکال وفرمول ملکول ها ونقوش اسلیمی

پاورپوینت – فیزیک و نانو فیزیک

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی ومهندسی، طراحی برای شاخه فیزیک و نانو فیزیک با نمایش تصویری از نانو ذرات در تصویر برداریTEM(روشی در تصویر برداری) و نمایش اشکال اتم ها و ذرات مکعب و شش ضلعی یخ و ترکیب بندی آن در فضا

پاورپوینت مهندسی شیمی – فضای مولکولی

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی ومهندسی، طراحی برای شاخه شیمی و علوم آزمایشگاهی و نمایش تصویر گرانه و القاکننده فضای مولکولی و روابط بین اتم ها

پاورپوینت رشته شیمی – ساختار مولکولی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت برای رشته شیمی و علوم آزمایشگاهی با استفاده از نقش گل‌های اسلیمی و ساختار مولکولی

زمینه ویندوز – شیمی و علوم آزمایشگاهی

3,000 تومان 2,000 تومان

طراحی با موضوع شیمی و علوم آزمایشگاهی با استفاده از عکاسی از ترکیب مواد شیمیایی قبل از حل شدن وادغام در یکدیگردر کنار اشکال ملکولی در ترکیب با نقوش اسلیمی