پاورپوینت – فیزیک و نانو فیزیک

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی ومهندسی، طراحی برای شاخه فیزیک و نانو فیزیک با نمایش تصویری از نانو ذرات در تصویر برداریTEM(روشی در تصویر برداری) و نمایش اشکال اتم ها و ذرات مکعب و شش ضلعی یخ و ترکیب بندی آن در فضا

پاورپوینت مهندسی شیمی – فضای مولکولی

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی ومهندسی، طراحی برای شاخه شیمی و علوم آزمایشگاهی و نمایش تصویر گرانه و القاکننده فضای مولکولی و روابط بین اتم ها

پاورپوینت نجوم – منظومه شمسی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاور پوینت با رویکرد موضوعی، تصاویر با محوریت نجوم علمی، شفق قطبی، ستاره دنباله دار، بارش شهابی، خسوف، کهکشان راه شیری، منظومه شمسی، سیاه‌چال فضایی