پاورپوینت شیمی و علوم آزمایشگاهی – مواد شیمیایی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاور پوینت با موضوع شیمی وعلوم آزمایشگاهی با استفاده از عکاسی از ترکیب ودرهم تنیدگی مواد شیمیایی قبل از حل شدن وادغام در یکدیگردر کنار اشکال وفرمول ملکول ها ونقوش اسلیمی

پاورپوینت مهندسی شیمی – فضای مولکولی

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی ومهندسی، طراحی برای شاخه شیمی و علوم آزمایشگاهی و نمایش تصویر گرانه و القاکننده فضای مولکولی و روابط بین اتم ها