پاورپوینت هوا فضا – فضای جنگی

5,000 تومان 4,500 تومان

سری جدید پاورپوینت های پیشرفته موضوعی با رویکرد علوم فنی و مهندسی، طراحی برای شاخه‌های هوا فضا و تأکید بر جنبه‌های جنگی آن، استفاده از تصویر هواپیمای جنگی و ترکیب با تصویری از مرحله طراحی آن و نمایش فضای مانور در آسمان به همراه تصاویر خطی از رادارها و ماهواره‌های فضایی