پاورپوینت علوم طب و پزشکی – مهندسی پزشکی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با موضوع ارتوپدی و مهندسی پزشکی درکنار گل های اسلیمی

پاورپوینت مهندسی پزشکی – نقوش اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت کمینه گرای کوچک نماد با موضوع مهندسی پزشکی و با استفاده ار نقش اسلیمی

پاورپوینت مهندسی پزشکی – ضربان قلب

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت کمینه‌گرای کوچک نماد برای رشته مهندسی پزشکی با استفاده از ترکیب ضربان قلب با مدار الکتریکی و تصویر منبت‌کاری‌های روی درهای مساجد اسلامی