پاورپوینت – مهندسی کشاورزی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاور پوینت با رویکرد موضوعی، تصاویر با محوریت مهندسی کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی، مهندسی گیاه پزشکی، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی باغبانی و مدیریت آبیاری

پاورپوینت روز جهاد کشاورزی – نقوش اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت مرتبط با جهاد کشاورزی با استفاده از نماد گندم و نقش برگ که گونه‌ای اسلیمی مستخرج از طرح یک تشعیر

پاورپوینت روز جهاد کشاورزی – خوشه گندم

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت مناسب با روز جهاد کشاورزی با استفاده از تصویر خوشه‌های گندم و طرح حاشیه باغ فرش های ایرانی مجموعۀ پوپ

تقویم خرداد 96 – روز کشاورزی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم خرداد ماه با استفاده از تصویرسازی موضوع کشاورزی و زراعت و نمایش خوشه‌های گندم برگرفته از نقوش اسلیمی به مناسبت روز کشاورزی