پاورپوینت نجوم – نقشه کیهانی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاور پوینت با رویکرد موضوعی، تصاویر با محوریت نجوم سنتی، اسطرلاب ایرانی، شاخص خورشیدی، آونگ، پنج کرات آسمانی، نقشه کیهانی ایرانی قرن16

پاورپوینت نجوم – منظومه شمسی

5,000 تومان 4,500 تومان

پاور پوینت با رویکرد موضوعی، تصاویر با محوریت نجوم علمی، شفق قطبی، ستاره دنباله دار، بارش شهابی، خسوف، کهکشان راه شیری، منظومه شمسی، سیاه‌چال فضایی