پاورپوینت هنر و رسانه – شیشه کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت در شاخه هنر ورسانه با گرایش شیشه کاری و استفاده ازهنر تزئینات با شیشه در معماری ایرانی

پاورپوینت تربیت بدنی – ویترای و شیشه کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت کمینه‌گرای کوچک نماد با موضوع تربیت بدنی و با استفاده ار نقش گل در طرح ویترای و شیشه کاری