زمینه ویندوز – اذکار روزانه

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته 22: اذکار روزانه
مجموعه اذکار روزانه با رویکرد طبیعت‌گرا، با استفاده از نقوش اسلیمی، هنرهای پارچه‌بافی و کاشی‌کاری و خوشنویسی

پس زمینه – ذکر روزانه

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از حاشیه‌ی جلد یک کتاب دعای ایران متعلق به نیمه‌ی اول قرن 12 ه.ق، در کنار نقوش بازآفرینی شدۀ اسلیمی و تصویر طبیعت و ذکر روز شنبه «یارب العالمین» به خط نستعلیق

حروف‌ نگاری – ذکر صلوات مخصوص روز جمعه

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از تصویر گل در زمینه‌ی کاشی‌کاری مسجد گوهرشاد همراه با حروف‌نگاری ذکر صلوات مخصوص روز جمعه

تصویر سازی – نقش شمسه و نقوش ترمه

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از بازآفرینی نقش شمسه و نقوش ترمه زمینه سفید کشمیری متعلق به قرن 12 ه.ق در زمینه تصویر گندم، برای اشاره به رزاق بودن خداوند

حروف نگاری – ذکر روز سه‌شنبه یا ارحم الرّاحمین

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نقش پارچه ابریشمی متعلق به قرن 10 ه.ق در زمینه تصویر طبیعت و حروف نگاری ذکر روز سه‌شنبه «یا ارحم الرّاحمین» با قطرات باران و طرح آب برای اشاره به رحمت الهی

حروف‌نگاری – ذکر روز دوشنبه یا قاضی الحاجات

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از بازآفرینی نقوش اسلیمی و تصویر طبیعت و قطرات آب برای انتقال مفهوم بر‌آورده شدن حاجات و نزول رحمت الهی، در کنار حروف‌نگاری ذکر روز دوشنبه «یا قاضی الحاجات» به خط نستعلیق

حروف‌نگاری – ذکر روز یکشنبه یا ذالجلال و الاکرام

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از بازآفرینی شمسه در زمینۀ تصویر طبیعت همراه با حروف‌نگاری ذکر روز یکشنبه « یا ذالجلال و الاکرام» به خط نستعلیق