پاورپوینت حروف نگاری – اسماءالله

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با اسماءالله موجود در عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» در کنار گل‌های شمسه

پاورپوینت حروف نگاری – دعای جوشن کبیر

5,000 تومان 4,500 تومان

قالب پاورپوینت با حروف‌نگاری عبارت “یا خیر الذاکرین” به معنای “ای بهترین یادآور” از دعای جوشن کبیر با دانه‌های تسبیح و نمایش تصویرسازانۀ آن در فضای القا‌کنندۀ آسمان و سحرگاه

پاورپوینت حروف نگاری – اسماءالله

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت با نام مبارک «حبیب» به معنای دوست از اسماءالله در کنار نقوش گل و مرغ متعلق به دوره قاجار؛

کارت پستال حروف نگاری – رب

1,000 تومان 500 تومان

حروف‌نگاری نام «رب» به معنای آفریدگار با تصویرسازی روند آفرینش و خلقت جهان به صورت نمادین همراه با قسمتی از نقوش شمسه

کارت پستال حروف نگاری – فالق الاصباح

1,000 تومان 500 تومان

حروف‌نگاری “یا فالق الاصباح” به معنی شکافتدۀ صبح درکنار تصویری از اولین بارقه‌های طلوع خورشید و تصویر سازی انوار سپیده دم با نقوش شمسه در بیان مفهوم طلوع و آفرینش سپیده دم

زمینه ویندوز اسماءالله – خوشنویسی

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 24: اسماء الله 1
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «المومن»، «العزیز»، «السلام»، «الرزاق» و «الملک» در ترکیب با معماری اسلامی، نقوش اسلیمی و با استفاده از هنر خوشنویسی

زمینه ویندوز اسماءالله – قلم کاری

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 25: اسماء الله 2
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «الباسط»، «الغفار»، «المهیمن»، «الکریم» و «اللطیف» در ترکیب با هنر عکاسی، قلم‌کاری و استفاده از هنر خوشنویسی

زمینه ویندوز اسماءالله – خط نسخ و ثلث

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 26: اسماء الله 3
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «الواسع»، «المعید»، «المصور»، «الواحد» و «الشهید» در ترکیب با هنر عکاسی و استفاده از خطوط سنتی نستعلیق، ثلث، نسخ و سایر خطوط سنتی

زمینه ویندوز اسماءالله – خط دیوانی

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 27: اسماء الله 4
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «الحکیم»، «البدیع»، «البر»، «العدل» و «الحکم» در ترکیب با خطوط نستعلیق و دیوانی و نقوش اسلیمی به شکل کمینه‌گرا