پس زمینه – ماسوله در بهار

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویری از روستای ماسوله در فصل بهار در کنار طرح استریلیزه شده از کاشی‌های دورنگ در پس‌زمینۀ کار

پس زمینه – برگ گل

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر سازی بس زمینه با موضوعیت طبیعت در زندگی شهری با استفاده از نقش بته جقّه و نقوش استرلیزه شده هندسی

پس زمینه – حوض بهاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه بهاری اردیبهشت ماه با تصویرسازی از حوض و شادابی گل ها و ماهی های قرمز در بهار با استفاده از نقش بازآفرینی شده کاشی در پس‌زمینه

پس زمینه – گلدان و گل

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه با استفاده از تصویر نقاشی رنگ و روغن انتزاعی از گلدان گل در کنار نقوش اسلیمی

پس زمینه – درون یک گل

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه، رویکرد فصلی، تصویری از درون یک گل، تلفیق با نقوش اسلیمی

پس زمینه – شکوفه های بهاری

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرسازی از شکوفه های بهاری در کنار گل های اسلیمی

پس زمینه – خطوط آبرنگی

2,000 تومان 1,500 تومان

پس زمینه با خطوط آبرنگی نمایش دهنده مناظر طبیعی در کوهپایه ها در فصل بهار همراه با نقوش اسلیمی

پس زمینه – فصل بهار و رویش

2,000 تومان 1,500 تومان

نمایش تصویرسازانه از فصل بهار و رویش در تلفیق با نقوش وکتور اسلیمی سنتی

پس زمینه – بهارنورنگی

2,000 تومان 1,500 تومان

نمایش تصویریی از فصل بهار، دوچرخه گل در تلفیق با نقوش وکتور اسلیمی سنتی