پس زمینه – گلدان ها

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویری از گلدان‌های سبز شده در کنار برگ‌های اسلیمی و سورۀ توحید به خط کوفی بنایی

پس زمینه – پنجره سنتی

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر پنجره‌ای سنتی با گل‌های شکفته در بیان آخرین ماه سرسبز سال در کنار نقوش اسلیمی شمسه

تقویم شهریور 96 – طرح انگور

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم فصلی شهریور ماه با استفاده از نقش شمسه

تقویم شهریور 96 – طرح گلدان

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم شهریور ماه با استفاده از نقوش بته جقه همراه با تصویر فصلی

تقویم شهریور 96 – تابستانی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم شهریور ماه 96 با استفاده از نقوش داخلی بته جقه همراه با تصویر طبیعت تابستانی