پاورپوینت زمستانی – نقش شمسه

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت زمستانی با طرحی از نقوش شمسه

پاورپوینت – زمستانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت زمستانی با طرحی از نقوش اسلیمی در کاشی کاری

پاورپوینت زمستانی – طرح لچک اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت زمستانی با طرحی از نقوش لچک‌های اسلیمی

پاورپوینت زمستانی – کاشی کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت زمستانی با طرحی از نقوش هندسی در کاشی‌کاری‌های ایرانی

زمینه ویندوز زمستانی – تقویم بهمن 94

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ تقویم‌های بهمن ماه با رویکرد فصلی با استفاده از تصاویر زمستانی و نقوش اسلیمی و تصویر سازی آیات قرآنی

تقویم دی 93 – جنگل برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

کاربرد فضای سردجنگلی و برفی در تلفیق با شعر «زمستان» از مهدی اخوان ثالث

تقویم اسفند 93 – پنجره

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با نمایش نمایی از یک پنجرۀ روستایی از فضای سرد زمستانی و درختان خشک در کنار کاربرد نقوش اسلیمی در بالا و پایین پنجره برای تاکید بر آن

تقویم اسفند 93 – زمستان نورنگی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه زمستانی با نمایش فضای شهری برفی و ترکیب با نقوش پرده نخ‌باف قلمکار، سدۀ سیزدهم هجری

پس زمینه – صحنه برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

راحی پس‌زمینه با نمایش تصویرسازانه صحنۀ برفی همچنین کاربرد نقش اسلیمی و کاشی‌کاری فیروزه‌ای کف مسجد شیخ لطف‌الله