زمینه ویندوز تصویرسازی – تقویم آذر 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار طراحی شده با فضاسازی تصویرسازانۀ پاییر در کنار بازآفرینی هنرهای تذهیب و گل و مرغ

زمینه ویندوز عکاسی – تقویم مهر 94

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار با رویکرد مناسبتی و با استفاده از هنر عکاسی، تصویرسازیو حروف نگاری همراه با هنرهای نگارگری و کاشی کاری

زمبنه ویندوز – پس زمینه پاییزی

3,000 تومان 2,000 تومان

بسته های پس زمینه آبان ماه باطراحی طبیعت گرایی وتصویرسازی وموضوع محرم

تقویم آبان 96 – تصویرسازی طبیعت خزان

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه با رویکرد فصلی و نمایش تصویرسازانه طبیعت خزان زده پاییزبه همراه نقوش اسلیمی

پس زمینه – نیمکت و برگ

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر سازی از نم نم باران بر روی نیمکت های پارک در بیان حال وهوای باران های لطیف پاییزی با برگ های زرد افتاده از شاخه در کنار نقوش اسلیمی درکنار آیه 11 سوره زخرف به ترجمه دکتر الهی قمشه ای

پس زمینه – کوچ پرندگان

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه برای تقویم مهر ماه و نمایش تصویر پرندگان در حال پرواز در آب برای القای مفهوم کوچ و تغییر فصل و برگ پاییزی افتاده در آب جهت تاکید بر آغاز فصل پاییز

پس زمینه – طلوع صبح

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه با موضوع روز روستا و ایرانشناسی وطراحی تصویرسازانه از طلوع صبح درروستای طالقان به همراه برگ های پاییزی

تقویم مهر 94 – پرندگان در حال پرواز

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه برای تقویم مهر ماه و نمایش تصویر پرندگان در حال پرواز در آب برای القای مفهوم کوچ و تغییر فصل و برگ پاییزی افتاده در آب جهت تاکید بر آغاز فصل پاییز به همراه تقویم مهرماه

تقویم مهر 94 – طلوع صبح

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه با موضوع روز روستا و ایرانشناسی وطراحی تصویرسازانه از طلوع صبح درروستای طالقان به همراه برگ های پاییزی در کنار تقویم مهرماه 94