پاورپوینت کمینه گرا – فرم‌های مدرن

5,000 تومان 4,500 تومان

نقوش اسلیمی در ترکیب با زمینه‌ای از فرم‌های مدرن

پاورپوینت کمینه گرا – چین های پارچه

5,000 تومان 4,500 تومان

نقوش اسلیمی در کنار فرم‌های مدرن برگرفته از چین‌های پارچه

پاورپوینت فرم‌های عمودی و افقی – کاشی کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح کاشی بازآفرینی شده در کنار فرم‌های عمودی و افقی

پاورپوینت – گره‌های معماری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل قالی در زمینه‌ای از گره‌های معماری

پاورپوینت کمینه گرا – طرح اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح اسلیمی روی زمینه‌ای از خطوط و منحنی‌های مدرن

پاورپوینت – نقوش ایرانی هندسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از نقوش ایرانی هندسی و دوار ترکیب شده با فرم و ترکیب رنگی مدرن

پاورپوینت – بازآفرینی قاب و کادر‌کشی در تذهیب

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از تصویر رویۀ بیرونی جلد کتابی طبع شده در کشمیر در قرن 13 ه.ق، همراه با بازآفرینی قاب و کادر‌کشی در تذهیب

پاورپوینت – پس‌زمینۀ گونی و بته‌جقّۀ

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با پس‌زمینۀ گونی و بته‌جقّۀ زیبای کرمانی سلسله‌دوزی شده بر روی شال سفیدی متعلق به اواخر قرن 12 ه.ق

پاورپوینت – پارچه بافی

5,000 تومان 4,500 تومان

تصویر با زمینه‌ی نقوش اسلیمی کار ‌شده روی صندوقچۀ ایرانی متعلق به اوایل قرن 13 ه.ق، ترکیب‌شده با فرم انتزاعی تداعی‌گر پارچه