پاورپوینت کاشی کاری ترنج – زمینه کرافت

5,000 تومان 4,500 تومان

بافت کاغذ کرافت همراه با حاشیه گچ و رنگ با نقش های اسلیمی گیاهی و طرح کناری کاشی کاری ترنج

پاورپوینت – طرح کاشی کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح کاشی کاری حمام های سنتی دورۀ قاجار

پاورپوینت گچ بری قاجار – هتل فهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

گچبری (دوره قاجار/هتل فهادان یزد) با طرح قاب بندی و اسلیمی گیاهی روی زمینه دیوار کاه گلی

پاورپوینت نقوش گیاهی – گچبری دوره ساسانی

5,000 تومان 4,500 تومان

گچ‌بری (دوره ساسانی) با نقش گیاهی طرح آنار بصورت قاب بندی با استفاده از فرمهای گیاهی

پاورپوینت – پنجره ها و درهای ارسی یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پنجره ها و درهای ارسی یزد بر روی پس زمینه دیوار آجر چینی شده ( دوره قاجاریه)

پاورپوینت فلزکاری – برگرفته از بناهای باستانی یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

گچبری حاشیه با طرح گیاهی و فلز کاری (دوره قاجار) بصورت قاب بندی بر گرفته از بناهای باستانی یزد

پاورپوینت – قاب بندی آینه کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش گچ‌بری دیواری به همراه گچ‌بری قاب بندی آینه کاری بناهای سنتی یزد( دوره قاجار )

پاورپوینت – بناهای سنتی یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش گچ‌بری سقف به همراه گچ‌بری قاب بندی آینه کاری بناهای سنتی یزد ( دوره قاجار)

پاورپوینت – گچ‌بری های هتل مهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گچ‌بری بر روی پس زمینه کاه گل، طرح اسلیمی گیاهی (دوره قاجار بازسازی شده در دوره معاصر) برگرفته از گچ‌بری های هتل مهادان یزد