پاورپوینت – پنجره ها و درهای ارسی یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پنجره ها و درهای ارسی یزد بر روی پس زمینه دیوار آجر چینی شده ( دوره قاجاریه)

پاورپوینت – نقوش آجر چینی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح نقوش گیاهی هندسی ( اثر مسعود جزنی دوره معاصر) تلفیق شده با نقوش آجر چینی (دوره صفویه) بر روی پس زمینه کاغذ کرافت

پاورپوینت – طرح آجرچینی مدرن

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح استریلیزه شده و بازآفرینی مدرن آجرچینی، اثر مسعود جزنی هنرمند معاصر بر روی بافت مقوای کرجی

پاورپوینت کمینه گرا – گره معماری و آجرکاری

5,000 تومان 4,500 تومان

گره‌های به‌کاررفته در معماری و آجرکاری به رنگ‌های ستنی

پاورپوینت – نقوش آجرکاری معماری

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاورپوینت کوچک نماد با نقشی از گره کشی در نقوش آجرکاری معماری

کارت پستال حروف نگاری – رسول الله

1,000 تومان 500 تومان

نوشته ی «رسول الله» و نوشته ی «صلی الله علیه و اله و سلم» بخط نسخ همراه با نقش «محمد» به خط کوفی بنایی و شیوه ی آجر-چینی و حاشیه های گیاهی قرارگرفته بر روی پس زمینه با نقش پارچۀ گل دار

حروف نگاری – رسول الله به خط نسخ

2,000 تومان 1,500 تومان

نوشتۀ «رسول الله» و نوشتۀ «صلی الله علیه و اله و سلم» بخط نسخ همراه با نقش «محمد» به خط کوفی بنایی و شیوۀ آجرچینی و حاشیه‌های گیاهی قرارگرفته بر روی پس‌زمینه با نقش پارچۀ گل دار

پس زمینه – تذهیب و آجرکاری آل محمد

2,000 تومان 1,500 تومان

عبارت «یا قائم آل محمد (ع)» اثر برجی همراه با تکرار نقش‌های سنتی و تذهیب در ترکیب با نقش آجرکاری هندسی

تقویم مهر 93 – آجرکاری

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از طرح آجرکاری مسجدجامع اصفهان در کنار پنجره‌های مشبک خانه‌های سنتی کاشان و تصویری از برگ پاییزی