زمینه ویندوز عکاسی – تقویم مهر 94

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار با رویکرد مناسبتی و با استفاده از هنر عکاسی، تصویرسازیو حروف نگاری همراه با هنرهای نگارگری و کاشی کاری

پس زمینه – پیاله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت بزرگداشت حافظ با تصویر سازی شعر« مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم / ای بی خبر ز لذت شربِ مدام ما…»ونمایی از کاشی کاری گنبد مقبره حافظ در پس زمینه

پس زمینه – بزرگداشت حافظ

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت بزرگداشت حافظ با تصویر سازی شعر« ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم / ای بی خبر ز لذت شربِ مدام ما..»و نمایی از کاشی کاری گنبد مقبره حافظ در پس زمینه