کارت پستال رحلت امام خمینی (ره) – روح الله

1,000 تومان 500 تومان

طراحی کارت پستال به منایت رحلت امام خمینی رحمة الله با استفاده از طرح گنبد شیخ لطف الله و تصویری از امام و نام ایشان

پس زمینه – رحلت امام خمینی (ره)

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس‌زمینه با استفاده از تصویر از وقایع روز 15 خرداد همراه با امضای امام خمینی رحمة‌الله و مصراعی از خود ایشان