پاورپوینت – روز اهدای خون

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت متناسب با روز اهدای خون با مفهوم اهدای زندگی همراه با نقش گل‌های قالی برای این منظور و رسیدن رنگ قرمز به گلها و ساقه‌ها برای نشان دادن اهدای زندگی

تقویم مرداد 94 – اهدای خون

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه با مناسبت روز اهدای خون با الهام از نقش درخت زندگی متعلق به قرن 17 قرن در کاخ شکی خان ، آذربایجان در ترکیب با نقش قطره خون و نمایش زندگی بخشی به درخت با استفاده از فرم و رنگ

پس زمینه – روز اهدای خون

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه با الهام از نقش درخت زندگی متعلق به قرن 17 ه.ق در کاخ شکی خان آذربایجان در ترکیب با نقش قطره خون و نمایش زندگی بخشی به درخت با استفاده از فرم و رنگ