پاورپوینت روز جهاد کشاورزی – نقوش اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت مرتبط با جهاد کشاورزی با استفاده از نماد گندم و نقش برگ که گونه‌ای اسلیمی مستخرج از طرح یک تشعیر

پاورپوینت روز جهاد کشاورزی – خوشه گندم

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت مناسب با روز جهاد کشاورزی با استفاده از تصویر خوشه‌های گندم و طرح حاشیه باغ فرش های ایرانی مجموعۀ پوپ