پاورپوینت علوم اسلامی – تصویر مسجد و نقوش هندسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با موضوع علوم اسلامی و انسانی با محوریت ادیان و مذاهب و استفاده از بنای مسجد در مفهوم عام برای نمایش مکان مذهبی در مذهب اسلام، و استفاده از تصویر مسجد دانشگاه شریف تهران به همراه نقوش هندسی گره بندی

پاورپوینت رو جهانی مساجد – بنا و معماری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع روز جهانی مسجد که در این طرح از گره‌چینی‌های استفاده شده در منبر چوبی مربوط به دوره‌های اسلامی استفاده شده و همچنین از طرح ورودی مسجدهای مغربی نیز به عنوان کلیشه اصلی

پاورپوینت رو جهانی مساجد – نقوش اسلیمی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت به مناسبت روز مسجد در اینجا از سر در ورودی مسجدی که مزین به بسم الله بود و در قالب گنبدی مانند همراه با طرح تزیینی حاشیه با نقوش اسلیمی و برگ کنگره بهره برده‌ایم که در مجموع نشان دهنده مسجد

پاورپوینت رو جهانی مساجد – حروف نگاری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت با مناسبت روز مسجد با استفاده از سر در ورودی مسجد مزین به بسم الله بود و در قالب گنبدی مانند همراه با طرح تزیینی حاشیه با نقوش اسلیمی و برگ کنگره

پاورپوینت – روز جهانی مساجد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت متناسب با روز جهانی مسجد با استفاده از ترکیب گنبد مسجد با نقشه کره زمین اشاره به جهانی بودن این موضوع و نقش کاشی چلیپا

تقویم مرداد 94 – مسجد شیراز

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم مرداد ماه با استفاده از تصویر پانورامای مسجد نصیرالملک شیراز

تقویم مرداد 94 – مسجد نصیر شیراز

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم مرداد با استفاده از مقرنس‌های ورودی مسجد نصیرالملک شیراز همراه با نقوش استرلیزه‌شده هندسی

تقویم مرداد 94 – مسجد گوهرشاد

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی به مناسبت 30 مرداد روز جهانی مسجد با استفاده از طرح گنبد مسجد گوهرشاد و طراحی خطی از مسجد بر فراز ابرها و آسمانی بودن فضای خانۀ خدا در کنار نقشی ازشمسه و سروهای رسیده به آسمان در بیان نمادینی از گلدسته

پس زمینه – مسجد گوهرشاد

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی به مناسبت 30 مرداد روز جهانی مسجد با استفاده از طرح گنبد مسجد گوهرشاد و طراحی خطی از مسجد بر فراز ابرها و آسمانی بودن فضای خانۀ خدا در کنار نقشی ازشمسه و سروهای رسیده به آسمان در بیان نمادینی از گلدسته