پاورپوینت روز دانشجو – کتاب و دفتر

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از تصاویر کتاب و دفتر همراه با نقوش اسلیمی استرلیزه شده

پاورپوینت روز دانشجو – سردر دانشگاه تهران

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از سردر دانشگاه تهران و ترکیب آن با کاغذهای کاهی و قدیمی

پاورپوینت روز دانشجو – سه پرنده

5,000 تومان 4,500 تومان

کاربرد عنصر سه پرنده و سه قطره خون یادآور سه شهید دانشجو به عنوان نمادی از آزادگی همراه با سورۀ توحید به خط کوفی بنایی، اثر علی معقلی منفرد به سبک رو وارو دنباله‌دار متداخل

پاورپوینت – فارغ‌التحصیلی دانشجویان

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از تصویر فارغ‌التحصیلی دانشجویان و سه شاخه گل به عنوان نماد سه شهید آن ‌روز

پس زمینه – کوله پشتی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس‌زمینه پاییزی با استفاده از تصویر کیف کوله‌پشتی یادآور بازگشایی مدارس همراه با نقوش سفالینه‌های شوش