پاورپوینت روز دانش آموز – بادکنک های رنگی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت به مناسبت روز دانش‌آموز با استفاده از تصویرسازی بازی کودکانه با بادکنک‌های رنگی در تلفیق با نقوش اسلیمی

پاورپوینت تصویرسازی – فضای کودکانه

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت با اسلایدهای متحرک با استفاده از تصویرسازی وسایل نقلیه در فضایی کودکانه همراه با نقوش گل‌های اسلیمی

پاورپوینت – روز دانش آموز

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع دانش آموز، با استفاده از نقش وروی یک ظرف فلزی که مرصع کاری شده است در قرن 7 هجری

تقویم آبان 95 – روز دانش آموز

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم آبان ماه برای مناسبت روز دانش‌آموز همراه با تصویر مداد و نقوش داخل بته‌جقّه

تقویم آبان 95 – روز دانش آموز

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تقویم آبان‌ماه با استفاده از تصویر تخته گچی همراه با نقوش داخلی بته‌جقّه