پاورپوینت روز معلم – فضاسازی کلاس درس

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت پیشرفته با استفاده از تصویرسازی فضای کلاس درس همراه با استفاده از نقوش تزئینی جلد کتاب لاکی متعلق به دوره قاجار

پاورپوینت روز معلم – طرح سیب

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت به مناسب روز معلم با بهره گیری از نقش اسلیمی و سیاه مشق با تاکید بر مقام معلم و با استفاده از میوه سیب برای اشاره به انتقال دانش

پاورپوینت روز معلم – تخته سیاه

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت با موضوع روز معلم با تصویرسازی کلاس درس با فونت دست‌نویس و نقوش اسلیمی

کارت پستال روز معلم – تصویرسازی

1,000 تومان 500 تومان

طراحی با موضوع روز معلم با استفاده از نقوش گل های بافته های سنتی پارچه های ایرانی همراه با طرح دست در حال نوشتن روی تخته سیاه

کارت پستال روز معلم – خوشنویسی

1,000 تومان 500 تومان

طراحی با استفاده از حروف نگاری کلمه معلم به خط نستعلیق همراه با استفاده از نقاط خوشنویسی برای رساندن مفهوم آموزش نگارش و نوشتن توسط معلم همراه با نقوش اسلیمی

کارت پستال – روز معلم

1,000 تومان 500 تومان

طراحی با استفاده از حروف نگاری کلمه معلم به خط نستعلیق همراه با استفاده از نقاط خوشنویسی برای رساندن مفهوم آموزش نگارش و نوشتن توسط معلم همراه با نقوش اسلیمی

کارت پستال روز معلم – حروف نگاری

1,000 تومان 500 تومان

طراحی با استفاده از کلمۀ معلم به خط نستعلیق و ترکیب آن با واژۀ علم برای اشاره به هنر معلم در آموختن علم روی زمینۀ تخته سیاه و قسمتی از طرح کاشی

کارت پستال روز معلم – تخته سیاه

1,000 تومان 500 تومان

طراحی کارت پستال به مناسبت روز معلم همراه با نقوش اسلیمی و دستنوشته دانش آموزان بر روی تخته

زمینه ویندوز – روز معلم

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه آثار به مناسبت روز معلم با استفاده از تصویرسازی فضای کلاس درس و نقوش جلد کتاب متعلق به دوره قاجار