پاورپوینت هفته وحدت – کتاب آرایی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع وحدت، با استفاده از نقش رو جلد

پاورپوینت هفته وحدت – تصویرسازی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت با موضوع وحدت، با تصویرسازی مفهوم وحدت در کثرث و کثرت در وحدت طواف کنندگان و رسم الخط کوفی

پاورپوینت هفته وحدت – سفال

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت با موضوع وحدت، با استفاده از نقش برگ درهم بر رو سفالینه

پاورپوینت هفته وحدت – محراب

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع وحدت، با استفاده از طرح اسلیمی و طرح محراب که در سجاده استفاده شده

پاورپوینت – هفته وحدت

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت با موضوع وحدت، با استفاده از نقش برگ لوتوس در ترکیب بندی مدور

کارت پستال – دوستی

1,000 تومان 500 تومان

صویر دو دست به نشانه‌ی دوستی و مودت بین مسلمانان همراه با شعر مولوی: “به سوی باغ وحدت رو کزو شادی همی زاید / که هر جزوت شود خندان اگر در خود حزینی تو” به خط شکسته‌ی نستعلیق