پاورپوینت شهادت امام صادق (ع) – خوشنویسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام با خوشنویسی نام مبارک ایشان به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق و خطوط ترکیبی، همراه با تصویرسازی لقب مبارک این حضرت (جعفر) به معنای چشمه جوشان در کویر با قطرات خون به عنوان نماد شهادت در کنار نقوش اسلیمی

پاورپوینت شهادت امام صادق (ع) – کتیبه گچی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت متناسب با شهادت امام صادق می باشد، دراین جا با استفاده قسمتی از کتیبه گچبری شده یک طاق در ازگند مربوط به سال 547 هجری، شکل پایه پنچره یا نرده های قبرستان بقیع ایجاد شده و با استفاده از ترکیب بندی جدید فضایی معنوی ایجاد گشته که اشاره به شهادت امام صادق را دارد

کارت پستال – نام امام صادق (ع)

1,000 تومان 500 تومان

طراحی کارت پستال به مناسبت شهادت امام صادق با استفاده از نقش کاشی و خوشنویسی نام امام صادق علیه‌السلام همراه با تصویر سازی لقب میارک ایشان به معنای رود جوشان در کویر

پس زمینه – شمع امامان

2,000 تومان 1,500 تومان

استفاده از عنصر شمع برای نمایش امامان (نورهای زرد از سمت چپ به راست القاکننده‌ی 5 تن علیه‌السلام)، ششمین شمع نمادی از حضرت امام صادق (علیه السلام)، برجسته شده با هاله‌ای نورانی و رنگ سبز نشانگر آغازکنندگی و به نوعی زنده نگه‌داری مذهب شیعه (جعفری) توسط ایشان،همچنین استفاده از لقب “لسان الصدق” امام صادق (علیه السلام) به صورت موتیف در گوشه‌هایی از تصویر

پس زمینه – کتاب و قلمدان

2,000 تومان 1,500 تومان

نام مبارک حضرت امام صادق (علیه السلام) به خط نستعلیق در مرکز اثر و در بین صفحات کتاب، بیان‌کننده توجه ایشان به علم و دانش همراه با قلمدان و ابزار خوشنویسی و کاربرد بافت قدیمی کاغذ در پس‌زمینه برای تقویت جنبه نمایشی و روایی تصویر

پس زمینه – شمع قرستان بقیع

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر کتاب و دست‌نوشته نمادی از علم‌جویی و علم‌گستری امام صادق(علیه‌السلام) در ترکیب با پنجره قبرستان بقیع که نمادی از غربت و تنهایی ائمه در قبرستان بقیع است در ترکیب با نقش شمسه

پس زمینه – شمع و برگ

2,000 تومان 1,500 تومان

ترکیب ظرف شمع، برگ و تصویری از قبرستان بقیع که نشان‌دهندۀ تنهایی و غربت این قبرستان در ترکیب با نقوش اسلیمی

پس زمینه – قبرستان بقیع و کبوتر

2,000 تومان 1,500 تومان

طرح قبرستان بقیع و کبوتر نماد شهادت امام صادق (علیه‌السلام) و اشاره به مظلومیت و شهادت ایشان

پس زمینه – قبرستان بقیع

2,000 تومان 1,500 تومان

طرح قبرستان بقیع و کبوتر نماد شهادت امام صادق (علیه‌السلام) و اشاره به مظلومیت و شهادت ایشان